Browsing

ویدیو

آیا درون خود مرد زورگو دارید؟؟؟

هیچ کس دوست ندارد زیر بار حرف زور برود، اما بعضی وقت‌ها زیر بار حرف زور می‌رویم اما نمی‌دانیم چرا؟؟؟ در نتیجه ممکن است احساسات منفی در وجود ما شکل بگیرد و از خودمان راضی نباشیم، اما متوجه نشویم که ریشه این‌ها از کجاست....